Statut

Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie (pdf) (doc)

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie (pdf) (doc)

Regulamin

Dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie (pdf) (doc)

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŁAŃCUCIE (pdf)

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA LO NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ (pdf)  (doc)

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA TECHNIKUM NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ (pdf)  (doc)

WEWNĄTRZSZKOLNE

ZASADY  OCENY ZACHOWANIA (pdf)  (doc)

Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO HISTORIA

PZO WIEDZA_O_POLICJI

PZO WOS

PZO CHEMIA

PZO BIOLOGIA

PZO FIZYKA

PZO GEOGRAFIA

PZO INFORMATYKA

PZO J. ANGIELSKI

PZO J. NIEMIECKI

PZO J. POLSKI

PZO J. ROSYJSKI

PZO MATEMATYKA

PZO PRACOWNIA RYSUNKU I KOSTRUKCJI MECH.

PZO RELIGIA