Procedury wydawania duplikatów legitymacji i świadectw (doc)

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji (doc)

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa (doc)