Treść uchwały Rady Powiatu w sprawie refundacji biletów miesięcznych. Poniżej wzór wniosku do pobrania.

Wniosek