Sprawdź naszą interesującą ofertę
Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: Liceum - j.polski, matematyka, j.obcy, geografia. Technikum i Branżowa - j.polski, matematyka, j.obcy, fizyka.

 

Technikum

          Technikum zapewnia przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające kształcenie w dowolnych szkołach wyższych a także uzyskanie atrakcyjnego zawodu. Absolwenci technikum mogą podjąć pracę np. jako informatyk, mechanik, teleinformatyk, elektronik, żołnierz czy policjant lub poprowadzić własną firmę. Pracujemy na najnowszych programach komputerowych stosowanych do projektowania i symulacji pracy urządzeń. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania elektroniczne, komputerowe i informatyczne korzystając ze światowego programu edukacyjnego – Akademii Cisco. W ramach szkoleń możesz przygotować się do uzyskania światowych certyfikatów.

Liceum

            Klasa wojskowa/policyjna/strażacka przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych w przyszłości pracą w wojsku, policji bądź straży pożarnej. Celem szkoły jest przygotowanie absolwentów do dalszej nauki na uczelniach wyższych wszelkiego typu, w tym także uczelnie „mundurowe". Duży nacisk kładziemy na praktyczną umiejętność posługiwania się językami obcymi oraz obsługę podstawowych, użytkowych programów komputerowych.