Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

Prezes: Katarzyna Sasor Dyrda

Wiceprezes: Jakub Słomski

Sekretarz: Krzysztof Kwolek

Skarbnik: Magdalena Rospond

 Członek: Joanna Kamińska

Członek: Anna Morycz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Małgorzata Wiatr

Zastępca: Grzegorz Kolasa

Członek: Marta Lasek