Aktualizacja - stan na dzień 13 grudnia:

Od 19 do 24 stycznia na naukę zdalną przechodzi klasa 2TB

Od 19 do 27 stycznia na naukę zdalną przechodzi klasa 1LA

Lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć z tym zastrzeżeniem, że czas trwania lekcji zdalnej wynosi 30 minut.

 Nr lekcji  Czas trwania lekcji
 1 7.10 - 7.40
 2 8.00 – 8.30
 3 8.50 - 9.20
 4 9.40 - 10.10
 5 10.40 - 11.10
 6 11.30 - 12.00
 7 12.25 - 12.55
8 13.15 - 13.45
9 14.05 - 14.35
10 14.55 - 15.25