Zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt pt. „ Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. 

    Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Podzwierzyniec 41 w Łańcucie.

Początek spotkania przewidziano na godz. 9.00

Plan spotkania:

  • Wręczenie uczestnikom stażu certyfikatów Europass Mobilność
  • Przedstawienie broszury informującej o rezultatach projektu
  • Przedstawienie rezultatów projektu
  • Relacje i wrażenia uczniów – prezentacja