Dzisiaj podsumowaliśmy nasz szkolny projekt „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Obecnym na spotkaniu stażystom zostały wręczone przez Bogusława Blajera- dyrektora szkoły oraz Panią Barbarę Pilawę-Kraus -wicestarostę łańcuckiego certyfikaty Europass-Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające udział w stażu w Ostrawie wydane przez firmę partnerską Educare et Labora. Na dzisiejsze wydarzenie przybyli również nauczyciele którzy pracowali z mlodzieżą podczas zajęć przygotowawczych oraz ich opiekunowie na czas wyjazdu. Zaprezentowano przygotowaną broszurę informacyjną, a także przedstawiono osiągnięte przez uczniów rezultaty. Na koniec młodzież przedstawiła prezentację, która ilustrowała wrażenia z pobytu. Pani wicestarosta w swojej przemowie pogratulowała uczniom oraz szkole udziału w projekcie i wyraziła nadzieję, że w przyszłości możliwe będą kolejne mobilności. Odczytano również list od Pana Pawła Abuckiego- prezesa Educare et Labora, w którym wyraził zadowolenie ze współpracy z naszą szkołą.